När man är dödsbodelägare till en anhörig som nyss har gått bort och är ansvarig för tömning och städning av dödsboet, behöver man ibland ha hjälp utifrån. Det kan kännas övermäktigt att ta tag i en sådan betungande uppgift när man sörjer den avlidne som mest. Det kan kännas otroligt skönt att kunna lämna över ansvaret till en städfirma eller en begravningsbyrå som utför städning av dödsbo så man slipper tänka på detta mitt i all sorg. 

Att tömma och städa bostaden brukar vara en av de saker man måste ta tag i nästan omgående efter ett dödsfall. Oftast behöver bostaden återlämnas till hyresvärden så snart som möjligt, då andra står i kö för att få bostaden. Ägde den avlidne bostaden behöver den läggas ut för försäljning. Oavsett så behöver bostaden först städas. Kostnaden för städning och tömning av ett dödsbo ska i första hand betalas med dödsboets tillgångar.

Städning av dödsbo

Att städa ett dödsbo är som att utföra en flyttstädning, vilket är ett omfattande arbete som också brukar omfatta dödsbotömning. Är det så att bohaget ska lämnas in för försäljning, magasineras, skänkas bort eller lämnas in för återvinning finns det flera städföretag och begravningsbyråer som erbjuder både flyttstädning och dödsbotömning för dödsbon. Det kan vara skönt att slippa utföra detta tunga arbete själv mitt upp i sorgen.

Om det saknas tillgångar i dödsboet skall kostnaden för flyttstädningen och dödsbotömningen betalas av hyresvärden om den avlidne bodde i en hyreslägenhet. Om fastigheten ska säljas finns det oftast tillgångar i dödsboet, men om det inte finns några pengar kan det innebära att dödsbodelägarna får ligga ute med pengarna för dödsboets räkning. Kostnaden för städning av dödsbo brukar vara densamma som för en vanlig flyttstädning.