När en person går bort och lämnar efter sig tillgångar som fastighet, möbler, prylar och pengar kallas det i juridiska termer för ett dödsbo. Det är de närmaste arvingarna som har ansvaret för att förvalta dödsboet, vilket betyder att de bland annat har ansvaret att dödsboet töms och städas ur. Att tömma ett dödsbo har innebär i de flesta fall ett behov av att forsla bort saker, och att städa ur ett dödsbo är på många sätt lik en vanlig flyttstädning. 

I många fall kan det handla om ett omfattande åtagande samtidigt som det kan vara känslomässigt tungt, eftersom man är mitt uppe i ett sorgearbete. När kraften saknas och sorgen är för stor kan man vara i behov av att ta hjälp utifrån för att både tömma och städa ur dödsboet. Man kan ta hjälp av begravningsbyråer och städfirmor som erbjuder kostnadsfri värdering av bohaget och som också utför både tömning och städning. 

Det finns många begravningsbyråer och städfirmor som har kontakt med firmor som köper upp dödsbon och kostnaderna för deras förmedlingstjänster dras av från vinsten från försäljningen. Gäller det bara en tömning och städning av ett dödsbo bekostas det av dödsboet. Dödsbodelägarna är aldrig personligen betalningsskyldiga för kostnaderna.

Pris för tömning och dödsbostädning

Om man orkar är det bra att kontakta flera olika städfirmor eller begravningsbyråer och få flera offerter att jämföra med. Kostnaderna för tömning och städ beror delvis på vem du väljer att anlita och hur stor bostaden är samt hur omfattande dödsboet är. Men att få en offert är alltid kostnadsfritt och det brukar gå till så här: 

  • Man ringer och bokar ett hembesök
  • Dödsboet besöks av en värderingsman
  • Du får en skriftlig offert via e-post
  • Bostaden töms på inventarier
  • Bostaden städas ur 
  • Städfirman stämmer av med dig att allt är ok