Något av det första man måste ta tag i vid en anhörigs dödsfall är att se till att dödsboet töms och städas ur. Det kan vara otroligt stressigt och jobbigt att gå igenom allt och städa en lägenhet eller hus även om man är flera som hjälps åt. Oftast är det mycket som ska ordnas och ta tag i kring en anhörigs bortfall, plus att man sörjer samtidigt. Det är alltid dödsbodelägarna som ansvarar för att dödsbostädning blir utfört.

Att dödsbostäda ett hem liknar en flyttstädning och det är en mycket tidskrävande och betungande uppgift. Då kan det vara skönt att lämna över uppgiften till en firma som erbjuder tömning och städning av dödsbo. När en firma erbjuder tömning och städning av lägenhet/hus som den avlidne har bott i, betyder det att boendet ska vara helt tömt på bohag, samt rengjort och städat så att alla ytskikt nollställs när boendet överlämnas. Som dödsbodelägare kan du boka tjänster som behöver utföras som rör dödsboet men tjänsten är inte RUT-avdragsberättigad för dödsbon.

Rutavdrag

I Sverige har alla hushåll rätt till RUT-avdrag för hushållsnära tjänster. Det är många anhöriga till avlidna personer som undrar ifall det går att göra RUT-avdrag vid en dödsbostädning, och det korta svaret är nej. Enligt rådande regler är det bara möjligt att få ROT- eller RUT-avdrag för tjänster och arbeten som har utförts före dödsfallet. Så om arbetet är utfört, inklusive städning efter dödsfallet går det alltså inte att få avdrag.

Det är heller inte möjligt för efterlevande släktingar att göra RUT-avdrag i samband med en dödsbostädning. Men trots att det inte går att göra RUT-avdrag kan det många gånger värt att överlåta städningen till någon annan. Så att man kan koncentrera sig på begravningen och få sörja i lugn och ro.