Ekostad Göteborg
Ekostad Göteborg
Vi kan allt om hantering av dödsbon!

Begravningsbyråer och dödsbostädning

När någon i vår närhet avlider behöver arvingar ta hand om bland annat förberedelser för begravning, bouppteckning, tömning av den avlidnes bostad och dödsbostädning. De flesta brukar ta hjälp av en begravningsbyrå för att i första hand få hjälp med planering av begravningen. Men det är inte alla som känner till att en begravningsbyrå kan hjälpa till med det mesta som rör begravningar och dödsbon. Ett exempel på en sådan begravningsbyrå är Fenix Begravningsbyrå Göteborg, som erbjuder en rad olika tjänster i samband med dödsfall.

Dessutom kan en begravningsbyrå hjälpa till med många andra saker, som inte är direkt kopplade till dödsfallet eller planering av begravningen. De kan hjälpa till med juridiska dokument, som att upprätta ett testamente för att reglera vad som händer ifall man själv skulle gå bort eller skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal. Precis som när man anlitar en begravningsbyrå för att planera en anhörigs begravning kan man anlita dem för att få råd angående sin egen död.

Dödsbostädning och tömning av ett dödsbo

Här är en lista på tjänster som en begravningsbyrå kan hjälpa till med

 • Transporter
 • Rådgivning
 • Omhändertagande och kistläggning av den avlidne
 • Visning av den avlidne
 • Välja urna, kista och blomsterarrangemang
 • Utformning och publicering av dödsannonser
 • Begravningsprogram och andra trycksaker
 • Planering av själva ceremonin
 • Vara ceremonivärd
 • Planering inför minnesstund, eventuellt med catering
 • Gravsten
 • Val av gravsättning
 • Tömning och städning av bostad
 • Juridiska frågor
 • Bouppteckning
 • Dödsboanmälan och hjälp med ansökan om begravningshjälp
 • Kontakter med sjukhus eller äldreboenden
 • Kontakter med Skatteverket och andra myndigheter
 • Ordna med alla nödvändiga blanketter och handlingar